O zabiegach

Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy zabiegów wykonywanych w niewydolności żył powierzchownych wraz z praktycznymi uwagami na temat przygotowania, czasu trwania i postępowania po zabiegu. Są to informacje ogólne, nie wyczerpujące tematu; o postępowaniu w konkretnym przypadku,wyborze metody, możliwych powikłaniach rozmawiamy podczas konsultacji przed zabiegiem.

Laser Nd:YAG firmy Alma Lasers służy do zamykania drobnych zmian naczyniowych na kończynach dolnych (np. "pajączków") oraz do leczenia zmian rumieniowych na skórze np. twarzy. Urządzenie posiada chłodzoną końcówkę roboczą, co maksymalnie zmniejsza dolegliwości bólowe. Podobnie jak w skleroterapii, zabieg może wymagać powtórzenia dla uzyskania pełnego efektu. Należy pamiętać o odstawieniu leków uwrażliwiających na światło oraz o 2-3 tygodniowej przerwie od ostatniego opalania się na słońcu lub w solarium; o tych i innych problemach będziemy rozmawiać w czasie konsultacji przed serią zabiegów.

Metoda polega na zamykaniu żyły odpiszczelowej, odstrzałkowej i żylaków kończyn dolnych (także nawrotowych) przy pomocy lasera. Do zmienionej żyły wprowadza się przez nakłucie światłowód a ciepło wytworzone przez światło lasera powoduje trwałe zamknięcie leczonej żyły. Zabieg jest wykonywany w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym, po wcześniejszej konsultacji i wykonaniu usg dopplera układu żylnego (badanie wykonuję w trakcie konsultacji osobiście aby ocenić możliwości techniczne wykonania zabiegu) . Po zabiegu zakładamy na leczoną kończynę pończochę uciskową.
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie, po zabiegu pacjent udaje się do domu, jest sprawny, chodzący, może prowadzić samochód. Leki przeciwbólowe najczęściej nie są konieczne, metoda nie wymaga zwolnienia z pracy.

Zabieg operacyjny polega na usunięciu żyły odpiszczelowej od kostki przyśrodkowej (lub okolicy stawu kolanowego) do jej ujścia w pachwinie, podwiązaniu odgałęzień w pachwinie i usunięciu żylaków uda i podudzia z lokalnych cięć. Przed zabiegiem należy wykonać badanie morfologii, jonogramu i układu krzepnięcia oraz ogolić operowaną kończynę wraz z pachwiną; ostatni posiłek 6 godzin przed zabiegiem.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i sedacji (leki p-bólowe i nasenne) lub w znieczuleniu zewnątrzoponowym / podpajęczynówkowym ("zastrzyk w kręgosłup"), trwa do 2 godzin.

Blizny są długości do 1 cm, w pachwinie ok 7-10 cm (zależy to w dużej mierze od budowy ciała pacjenta).

Po zabiegu pacjent pozostaje pod obserwacją od kilku do kilkunastu godzin w zależności od rodzaju znieczulenia; otrzymuje kartę informacyjną z zaleceniami. Po wypisie wymagana jest zmiana opatrunków co 12 godzin i bandażowanie kończyny bandażem elastycznym.

Szwy zdejmujemy po 7-8 dniach,  wylewy krwawe znikają po kilku tygodniach.
Po zabiegu pacjent jest samodzielny po kilku/kilkunastu godzinach, wymaga niewielkich dawek popularnych leków p-bólowych.
Podobna procedura dotyczy resekcji niewydolnej żyły odstrzałkowej od kostki bocznej do okolicy dołu podkolanowego, obecnie zabieg jest wykonywany coraz rzadziej na korzyść skleroterapii piankowej pod kontrolą usg.

Jest to metoda nieoperacyjnego leczenia niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej i żylaków kończyn dolnych; jest alternatywą do operacji sposobem Babcocka. Polega na podaniu środka obliterującego (Aethoxysclerol) w postaci spienionej do światła naczynia żylnego w celu jego zamknięcia i zwłóknienia.

W przypadku pnia żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej jest wykonywana pod kontrolą usg, które pozwala na uwidocznienie żyły i bezpieczne podanie leku.

Po zabiegu na kończynę zakładamy pończochę uciskową w celu uciśnięcia zamykanej żyły; pończochę tą należy nosić przez 24 godziny przez 5 dni. Po tym okresie należy ją zdjąć i zakładać przez kolejne 3 tygodnie tylko w czasie dnia (od rana do wieczora). I kontrola jest po 7 dniach w celu oceny skuteczności zabiegu i ustalenia dalszego postępowania.
W II etapie leczenia wykonujemy skleroterapię żylaków uda i podudzia, także z zastosowaniem ucisku.
Metodę tą stosuje się również do leczenia lokalnych żylaków, żylaków nawrotowych i niewydolnych perforatorów podudzi

W tej metodzie stosujemy lek w postaci płynnej w niższych stężeniach. Podanie leku do "pajączków" jest nieco bardziej bolesne.

Po zabiegu stosujemy lokalny ucisk kłębkami waty, podkolanówki lub pończochy uciskowe ew. bandaż elastyczny.

Ucisk jest stosowany przez 5-7 dni. Na kontrolę spotykamy się co kilka tygodni,niekiedy żyły siatkowate po skleroterapii wymagają nakłucia igłą w celu usunięcia zakrzepniętej krwi ze światła żyły.